Model

ID

Memory

TP

Module

Package


 


Changcheng

Jingling

40

MC68HC08AB16

T

86

2

Changcheng

Xuanli

40

MC68HC08AB16

T

86

2